Jak założyć przydomową oczyszczalnię ścieków?

0
464
Jak założyć przydomową oczyszczalnię ścieków?

Przydomowe oczyszczalnie ścieków wykorzystywane są w posesjach niepodłączonych do kanalizacji miejskiej (podłączenie do sieci od razu dyskwalifikuje właściciela działki do możliwości budowy przydomowej oczyszczalni). Są doskonałą alternatywą dla szamb. Stanowią one dobre rozwiązanie dla zmniejszenia kosztów ponoszonej z produkcji ścieków bytowo- gospodarczych.

Jak założyć przydomową oczyszczalnię ścieków?

Jak założyć przydomową oczyszczalnię ścieków?Należy przemyśleć budowę przydomowej oczyszczalni. Jak wcześniej wspomniano jeśli podmiot jest przyłączony do sieci kanalizacyjnej lub gmina jest skanalizowana nie dostanie pozwolenia na przydomową oczyszczalnię. Należy myśląc o budowie wziąć pod uwagę ilość osób mieszkających w gospodarstwie (wydajność oczyszczalni powyżej 7,5 m3 wymaga dokumentacji projektowej). Trzeba także przeanalizować uwarunkowania terenu. Na terenach zalewowych i zagrożonych powodzią nie można budować przydomowej oczyszczalni gdyż w razie wezbrania wód mogły by one negatywnie oddziaływać na środowisko naturalne. W pobliżu innych budynków mieszkalnych można zbudować oczyszczalnię tylko po wyposażeniu instalacji w odpowiedni system wentylacyjny. Jeśli jesteśmy w stanie spełnić te warunki możemy przejść do następnego etapu.

Pierwszym krokiem jest odpowiednie przygotowanie się do budowy. W myśl prawa budowlanego oczyszczalnia o przepustowości poniżej 7,5 m3/ dobę nie wymaga otrzymania pozwolenia budowlanego. Należy natomiast zgłosić ewentualną budowę w starostwie. Dokument o chęci montażu oczyszczalni powinien zawierać informacje o:

 • rodzaju i zakresie prac budowlanych
 • o tym jaki rodzaj oczyszczalni wybieramy
 • rodzaju wytwarzanych ścieków i ich ilości
 • wydajności
 • czasie w jakim zamierzamy rozpocząć budowę

Dodatkowo należy wykazać prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz zwymiarowany rysunek ukazujący oczyszczalnię oraz budynek, a także budynki sąsiednie. Należy uwzględnić, że osadnik musi znajdować się odpowiednio:

 • 2 m od drogi lub granicy
 • 15 m od studni czerpania wody pitnej
 • 1,5 m od rurociągu z wodą, gazem
 • 0,8 m od kabli elektrycznych

Jeśli chodzi o drenaż wymagania są następujące:

 • 2 m od drogi lub granicy
 • 30 m od studni czerpania wody pitnej
 • 1,5 m od rurociągu z wodą, gazem
 • 0,8 m od kabli elektrycznych
 • 5 m od domu mieszkalnego
 • 3 m od drzew i krzewów

Jak założyć przydomową oczyszczalnię ścieków?Ostatnim etapem jest przedstawienie staroście wiadomości na temat rodzaju oczyszczalni. Wybierając rodzaj oczyszczalni warto zasugerować się ilością domowników, wielkością działki, poziomem wód gruntowych oraz miejscem do którego ścieki będą docelowo odprowadzane.

Jeśli jesteśmy w stanie spełnić powyższe wymagania można przystąpić do budowy przydomowej oczyszczalni. Jest to inwestycja wymagająca trochę zachodu tylko w początkowej fazie potem na pewno przyniesie nam wiele udogodnień, oszczędności dla naszego domowego budżetu, a także znaczne korzyści dla środowiska.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here