Oczyszczanie oleju przepracowanego

0
341
Oczyszczanie oleju przepracowanego

Co zrobić z olejem, który nie nadaje się już do użycia? Pod żadnym pozorem nie powinniśmy go ani palić, ani wylewać, bo będzie się to wiązało z powstawaniem trucizn. Olej przepracowany powinien dostać się w ręce kompetentnych osób, które skierują go do specjalistycznej spalarni. Tam jego utylizacja odbędzie się możliwie niewielkim kosztem, jeśli chodzi o szkody, wyrządzane środowisku naturalnemu.

Oczyszczanie oleju przepracowanego

Dobrą wiadomością jest to, że olej odpadowy można ponownie wykorzystać. By było to jednak możliwe, trzeba usunąć z niego zanieczyszczenia. Dokonuje się tego drogą filtracji, wirowania i przez odparowanie. Oleje przepracowane mogą posłużyć do produkcji paliwa zastępczego, olejów smarownych lub opałowych, olejów bazowych bądź paliw. Zużyte oleje mogą zostać dostarczone do rafinerii celem poddania ich recyklingowi. Jednym z najlepszych rozwiązań, jeśli chodzi o dalsze użytkowanie olejów przepracowanych, jest dostarczenie ich do cementowni. Reakcje, jakie zachodzą podczas tego sposobu ich spalania, neutralizują potencjalnie szkodliwe substancje.

Podejmując się oczyszczenia oleju odpadowego, należy skontaktować się z odpowiednim podmiotem, pełniącym rolę pośrednika w procesie utylizacji. Każdy z takich punktów powinien być wyposażony w odpowiednie, cechujące się wysoką trwałością i wytrzymałością kontenery.

Odpady z warsztatów samochodowych

Jednym z generatorów niepotrzebnego oleju są stacje obsługi pojazdu i warsztaty samochodowe. Musimy pamiętać, że praktycznie wszystko, co miało związek z olejem odpadowym i zostało nim zabrudzone lub przesiąknięte, stanowi odpad niebezpieczny. Odpadami niebezpiecznymi są na przykład wszystkie ścierki, które zostały zużyte do wycierania oleju, który stracił swoje zdolności eksploatacyjne. Do odpadów tego rodzaju należą również zużyte ubrania ochronne.

W warsztatach samochodowych dochodzi często do wycieków oleju. W celu zapobieżenia skutkom tego typu usterek i awarii, stosuje się tak zwane sorbenty. Sorbent stanowi pochłaniacz niepotrzebnego oleju. Do odpadów niebezpiecznych, które należy poddać utylizacji, należą również zużyte materiały absorbcyjne (sorbenty), takie jak sorbenty sypkie w formie granulatu, maty absorpcyjne czy rękawy sorpcyjne. Materiały te i im podobne, gdy spełnią już swoją funkcję, muszą zostać zebrane i przekazane do zakładu utylizacji odpadów przemysłowych.

Agresywne substancje ropopochodne

Szczególnie niebezpiecznym rodzajem odpadów są odpady ropopochodne, czyli jak sama nazwa wskazuje, związane z różnymi pochodnymi ropy. Odpady tego typu spotykamy powszechnie w produkcji przemysłowej, na przykład w przemyśle chemii organicznej i nieorganicznej. Co ciekawe, również ziemia, zanieczyszczona przez odpady tego rodzaju, stanowi rodzaj odpadu, który musimy poddać obróbce (tak zwanej rekultywacji).

Do substancji ropopochodnych zaliczamy między innymi:

  • ropę,
  • benzynę,
  • oleje,
  • ścieki (jeśli występują).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here