Obowiązkowa rejestracja oleju opałowego dla sprzedawców i nabywców

0
191
Obowiązkowa rejestracja oleju opałowego dla sprzedawców i nabywców

Od 1 września 2020 roku zarówno dystrybutorzy paliw ciekłych, tacy jak https://ekoterm.pl/, jak i nabywcy oleju opałowego, muszą dokonywać rejestracji, która ma na celu lepsze monitorowanie obrotu paliwami ciekłymi. Jak zatem wygląda obecnie obowiązkowa rejestracja w zakresie obrotu olejem opałowym dla sprzedawców i nabywców?

Olej opałowy: rejestracja w urzędzie skarbowym

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 września 2020 roku, zarówno dystrybutorzy paliw ciekłych, jak i indywidualni odbiorcy oleju opałowego muszą dokonać rejestracji we właściwym urzędzie skarbowym. Rejestracja ta jest dokonywana na potrzeby podatku akcyzowego. Wprowadzone zmiany prawne w tym zakresie mają służyć uszczelnieniu systemu podatkowego dotyczącego paliw opałowych.

W przypadku sprzedawców i nabywców oleju opałowego należy złożyć do urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne uproszczone AKC-RU. Jego złożenie pozwala otrzymać sprzedawcom oleju opałowego status pośredniczącego podmiotu olejowego. Natomiast nabywcy oleju opałowego po dokonaniu zgłoszenia otrzymują status zużywającego podmiotu olejowego. Obowiązek rejestracji obejmuje nie tylko firmy od dawna zajmujące się obrotem paliwami ciekłymi, takie jak https://ekoterm.pl/, ale również osoby fizyczne oraz podmioty, które nie prowadzą działalności gospodarczej, jak na przykład wspólnoty mieszkaniowe.

Olej opałowy: rejestracja elektroniczna czy w formie papierowej?

Dla potrzeb obrotu olejem opałowym można dokonać rejestracji na dwa sposoby. Pierwszy z nich to rejestracja drogą elektroniczną: na stronie www.podatki.gov.pl lub za pomocą platformy PUESC (Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych). Logowanie do platformy jest dostępne m.in. przy użyciu profilu zaufanego, e-dowodu lub poprzez bankowość elektroniczną. Wniosek w formie elektronicznej należy podpisać podpisem kwalifikowanym, podpisem celnym, profilem zaufanym lub poprzez podanie kwoty przychodu z zeznania PIT. Na zakończenie procedury należy pobrać potwierdzenie przyjęcia lub zmiany zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego w zakresie podatku akcyzowego (AKCU-RU) oraz pobrać listę kodów transakcyjnych przeznaczonych do potwierdzania odbioru paliwa opałowego.

Druga droga rejestracji w urzędzie skarbowym to tradycyjna rejestracja w formie papierowej. Polega ona na osobistym złożeniu lub przesłaniu pocztą zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego AKC-RU zaadresowanego do naczelnika urzędu skarbowego.

Olej opałowy: rejestracja i co dalej?

Rejestracja w urzędzie skarbowym nie jest jedyną, jakiej muszą dokonać sprzedawcy oleju opałowego i jego nabywcy.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, transport paliw ciekłych podlega tzw. systemowi monitorowania przewozu i obrotu co za tym idzie wymaga również dokonania zgłoszenia w systemie SENT.

Olej opałowy: rejestracja SENT

Nazwa SENT oznacza System Elektronicznego Nadzoru Transportu.

SENT stanowi elektroniczny rejestr zgłoszeń, który ma pozwolić na lepsze monitorowanie przewozu „towarów wrażliwych” oraz monitorowanie obrotu paliwami ciekłymi.

W systemie SENT monitorowany jest:

  • przewóz i obrót towarów rozpoczynający się i kończący się na terytorium Polski oraz poza terytorium Polski,
  • przewóz i obrót towarów rozpoczynający się i kończący się poza terytorium Polski,
  • przewóz towarów rozpoczynający się poza terytorium Polski i kończący się na terytorium Polski.

Olej opałowy: rejestracja SENT dla sprzedawców i nabywców

Rejestr SENT obejmuje zarówno dane o sprzedawcy paliwa, jak i o jego przewoźniku i odbiorcy. Wszyscy oni są zobowiązani do przesyłania i aktualizowania zgłoszeń w SENT w następujący sposób:

  • Przed rozpoczęciem transportu oleju opałowego sprzedawca oleju opałowego przesyła do systemu SENT zgłoszenie przewozu. Dzięki temu otrzymuje numer referencyjny SENT, który jest ważny przez 10 dni. Sprzedawca musi przekazać ten numer referencyjny przewoźnikowi oraz odbiorcy paliwa.
  • Dystrybutor oleju opałowego zobowiązany jest do uzupełniania zgłoszenia SENT na podstawie otrzymanego numeru referencyjnego poprzez podanie danych takich jak numer rejestracyjny pojazdu, datę rozpoczęcia transportu oraz przewidywaną datę dostawy oleju opałowego do odbiorcy.
  • Finalnie odbiorca oleju opałowego uzupełnia zgłoszenie w systemie SENT poprzez potwierdzenie odbioru oleju opałowego. Może to zrobić za pomocą aplikacji mobilnej SENT DOSTAWY. Co istotne, informacja o odbiorze dostawy musi zostać uzupełniona w zgłoszeniu SENT w dniu dostarczenia towaru. W tym celu potrzebne są dane dotyczące ilości odebranego towaru oraz wymagane oświadczenia, a także kod transakcyjny odbierającego.

Dodatkowo warto nadmienić, że w ramach Systemu Elektronicznego Nadzoru Transportu SENT przewoźnik oleju opałowego jest zobowiązany do wyposażenia środka transportu w urządzenie przekazujące dane geolokalizacyjne.

Podsumowanie:

  • Zarówno dystrybutorzy paliw ciekłych, jak i odbiorcy oleju opałowego muszą dokonać rejestracji w Urzędzie Skarbowym poprzez zgłoszenie rejestracyjne uproszczone w zakresie podatku akcyzowego AKC-RU.
  • Dodatkowo wszyscy uczestnicy transakcji dotyczącej oleju opałowego, a więc sprzedawca paliwa, jego przewoźnik i odbiorca są zobowiązani do przesyłania i aktualizowania zgłoszeń. Warto korzystać z usług sprawdzonego dystrybutora oleju opałowego, takiego jak https://ekoterm.pl/, który zadba o wszystkie formalności związane z rejestracją oleju opałowego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here