12 podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny w pracy

0
196
12 podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny w pracy

Każdy członek personelu i przedsiębiorca powinien przestrzegać określonych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Oto najważniejsze z nich!

Zasady BHP istotne dla pracownika

 1. Posiadać znajomość przepisów BHP

Zapoznanie się z instrukcjami dotyczącymi podstawowych zasad panujących w firmie oraz tych, które dotyczą konkretnego stanowiska jest kluczowe i pozwala na zdobycie wiedzy, która powinna być na co dzień stosowana w praktyce.

 1. Respektować polecenia przełożonych

Rolą kierownictwa jest nadzorowanie i ocenianie tego, czy dana osoba realizuje zadania we właściwy sposób i nie zagraża przy tym innym. Do poleceń i uwag przełożonych, którzy reagują gdy jest to konieczne, trzeba się stosować, by panował porządek.

 1. Regularnie wykonywać badania lekarskie

Aby mieć pewność, że dana osoba jest zdolna do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku musi cyklicznie poddawać się badaniom lekarskim. Zaleceń specjalisty, który dokonuje oceny stanu zdrowia nie wolno bagatelizować.

 1. Zachowywać ostrożność w firmie oraz w drodze do niej

Przepisów bezpieczeństwa trzeba przestrzegać zarówno w zakładzie pracy jak i w drodze do niego oraz podczas powrotu do domu. Umożliwi to uniknięcie uczestniczenia w wypadku, który mógłby zagrozić zdrowiu.

 1. Brać udział w szkoleniach BHP

Regulacje prawne często się zmieniają, dlatego tak ważne jest żeby być z nimi na bieżąco. Zarząd powinien co jakiś czas organizować profesjonalne szkolenia BHP, a personel w nich uczestniczyć, aby przyswoić potrzebne informacje i następnie wcielać je w życie.

 1. Informować przełożonych o wypadkach

O każdym wypadku, zagrożeniu i ryzyku dla życia i zdrowia należy jak najszybciej zawiadomić przełożonych, a jeśli to możliwe, ostrzec współpracowników. Nie wolno ignorować sygnałów i bagatelizować kłopotów.

 1. Nosić odzież i obuwie ochronne

Odzież robocza w sklepie POL-PAW i buty robocze są niezbędne na wielu stanowiskach. Zapewniają komfortowe warunki, chronią przed zimnem oraz działaniem niebezpiecznych substancji czy innych szkodliwych czynników. Każdy, kto otrzymał takie wyposażenie, musi je zakładać.

Szeroki wybór odzieży i akcesoriów BHP znajdziesz w sklepie POL-PAW.

 1. Posiadać świadomość zagrożeń

Praca w niektórych zawodach wiąże się z określonym ryzykiem. Trzeba o tym pamiętać i podejmować działania, które będą minimalizowały szansę na to, że dojdzie do sytuacji, które mogą skończyć się źle. W przypadku wypadku, jego skutki mogą zniwelować choćby wysokiej jakości buty robocze. Buty robocze w sklepie POL-PAW to obuwie zapewniające komfort i bezpieczeństwo pracy.

 1. Dbać o sprzęt

Pracownik powinien korzystać z maszyn, komputerów i innych urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem, dbać o nie oraz niezwłocznie powiadamiać przełożonych o problemach z ich funkcjonowaniem i wszelkich awariach.

 1. Utrzymywać porządek na stanowisku pracy

Bałagan, spożywanie jedzenia w pobliżu maszyn i urządzeń elektronicznych, rozlane płyny, niewystarczająca ilość wolnej przestrzeni – to wszystko sprawia, że o wypadek znacznie łatwiej. Dlatego utrzymanie ładu jest tak istotne.

Obowiązki z zakresu BHP, które ciążą na pracodawcy

 1. Stworzyć właściwe miejsce pracy

Firma musi oddać do dyspozycji kadry odpowiednie stanowiska – czyste, właściwie oświetlone, dostosowane do potrzeb konkretnych ludzi i pozbawione niedozwolonych elementów takich jak na przykład zepsuty sprzęt.

 1. Oznakować firmę

W zakładzie muszą znajdować się znaki, których zadaniem jest ostrzeganie, informowanie, nakazywanie oraz zakazywanie. Wszyscy przebywający na terenie przedsiębiorstwa mają obowiązek się do nich stosować.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here